Click to Download this video!
Post Reply
akka puku dengudu -- Telugu buthukathalu
04-05-2018, 10:58 PM
Post: #6
అక్క హాల్ లో లేదు, భయపడుతూ రూం లోకి వెళ్లాను, అక్కడ కూడా లేదు కాని బాత్రూంలో వున్నట్టు శబ్దం వస్తుంది, "అక్కా...!", అంటూ అమాయకంగా అరిచాను ఎం జరిగిందో తెలియనట్టు. "బాత్రూమ్లో వున్నా, ఏమో చెప్పు..." అనింది. కోప్పడకపోయేసరికి ఎం కారలేదేమో నేనే అనవసరంగా కంగారుపడుతున్నాననుకొని. "నాన్న రాలేదా..?" అని అడిగాను మాట మార్చడానికి, "రాలేదు.., బెడ్ మీద టవల్ వుంటుంది చూడు ఇవ్వు.." అనింది. టవల్ తీస్కొని బాత్రూం దగ్గరికి వెళ్లి ఎలా తీస్కుంటుందో ఆలోచిస్తూ... "ఇదొక్కా..." అన్నాను. గడియ తీసి కొద్దిగా డోర్ తెరిచి చేయి బయటికి పెట్టింది, ఆ తడి చేయి చూసి లోపల అక్క ఎలా వుందో అన్న ఆలోచనతోనే సుల్లి నిలబడింది. అక్క టవల్ తీస్కోగానే తిరిగి బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయా..


టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చిన అక్క నన్ను అదోలా చూస్తూ...

అక్క: "రాత్రి నిద్ర చెదగోట్టావ్ కదరా వెధవ." అంటూ చిలిపిగా తిట్టింది, కోపంగా కదా తిట్టాల్సింది అనుకుంటూ..

నేను: "నేనేం చేసానక్కా ...?" దబాయించాను....

అక్క: "ఎం చేసావో గుర్తు లేదా...?", అంటూ నా వైపు వీపు చేసి మంచం మీద కూర్చుంది, అంత చిలిపిగా అడిగితె గుర్తున్నా చెప్పను.

నేను: "ఎం గుర్తు లేదు...". బెడ్ మీద వున్న పాంటి తీస్కొని, నా వైపు చూస్తూ వెనిక్కి తిరగమంది, నేను తిరిగి నిలబడ్డాను, అక్క ఆ పాంటి ని తోడుక్కుంటుందని అనుకుంటుండగానే సుల్లి మల్లి లేచింది, దాన్ని కిందికి సర్దుకొని నిలబడ్డాను.

అక్క: "కాళ్ళు చేతులు నా మీద వేస్తూ.., నీ ఎలాక్కాయిని నాకేసి రుద్దుతూ, మొత్తం నా నైటి మీద కార్చేసావు, నాన్న లుంగీ కుడా వదలలేదు, బెడ్ షీట్ కుడా తడిపెస్తావేమోనని నేనే పక్కన పెట్టేసా, అవి ఉతికి బాత్రూం డోర్ మీద వేసాను, తీస్కొని పైన ఎండలో వేసి రాపో..".

అక్క ఆ మాట అనగానే తిరిగి బాత్రూం దగ్గరికి వెళ్లి నైటి, లుంగీ తీస్కొని అక్క వైపు చూసా, బ్రా చేతిలో పట్టుకొని వుంది, పాంటి తోడుకున్నాక టవల్ సర్దుకోలేదు, ఎప్పుడు చూడని తొడల పై భాగం కనిపిస్తుంది, నా సుల్లి బాగా లేచింది. అక్క నా వైపు చూసి..

అక్క: "వచ్చేటప్పుడు పై నుంచి ఆరిన బట్టలు తీసుకురా...". అంటూ నా సుల్లి వైపు చూసింది, అది నిటారుగా లేచి షాట్ ని తోసుకొస్తుంది. నేను అక్కడినుండి బయటికి వచ్చేసి పైకి వెళ్లి అక్క చెప్పిన పని చేసి ఆరిన బట్టలు కిందికి తీస్కోచ్చి అక్క బెడ్ పైన వేసాను, అక్క వెనిక్కి తిరిగి ముందుకు వొంగి వాటిలో ఏదో వెతుకుతుంది. అప్పుడు అక్క పాల తెలుపులోని పాల పొంగులు టవల్ లోంచి జారిపడుతుంటే ఇప్పుడే వెస్కున్న బ్రా వాటిని వొడిసి పట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అక్క దొంగ చూపులతో నా సుల్లి వైపు చూస్తూనే వుంది. అక్కకు కావాల్సిన నైటి దొరగ్గానే సరిగ్గా కూర్చొని నా వైపు చూస్తూ..

అక్క: "ఇక చూసింది చాలు గాని వెళ్లి స్నానం చేయి పో.."

నేను తలుపు తీస్కొని బయటికి వచ్చాను, కాని నా మనసంతా అక్కడే వుంది, ఏదో చూడాలని తహ తహ లాడుతుంది. కాని బయటికి రాక తప్పలేదు, అయినా తిట్టకుండా వదిలేసినందుకు సంతోశాపదాలిగాని... నా రూమ్లోకి వెళ్లి స్నానం చేసేటప్పుడు నా సుల్లి ని చూసి సిగ్గేసింది, రాత్రి దీంతో అక్కను రుద్దడం, రాత్రంతా అక్క నన్ను నగ్నంగా చుసిందన్న విషయం గుర్తొచ్చింది. సిగ్గుతో పాటు సుల్లి కుడా లేచి నిలబడింది. స్నానం చేసి బయటికి వచ్చాను, అక్క కిచెన్ లో వున్నట్టు సౌండ్ వస్తుంది. వేరే ఉతికిన షాట్ తొడుక్కొని, హాల్లోకి వెళ్తూ కిచెన్ లో చూసాను, అమ్మ వుంది.


అమ్మప్పుదోచ్చిందో అర్థం కాలేదు నాకు, స్నానం చేసేముందు లేదు కదా, అయినా ఆదివారం కదా వస్తాననింది అనుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాను, దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ అమ్మేనా అని అనుమానం స్టార్ట్ అయింది, నేను చూసే లోపే వెనిక్కి తిరిగింది అక్కా....

నేను: "నువ్వా.......! అమ్మనుకున్నా"

అక్క: "చీర కట్టుకున్నోల్లంతా అమ్మేనా.....?", చిలిపిగా అడిగింది.

నేను: "ఇది అమ్మ చీర అందుకే...."

అక్క: "నేను అమ్మంత లావుగున్నానా?"

నేను: "వెనుక నుండి అలానే కనిపించావు.."

అక్క: "సర్లే, ఇదిగో తినుపో...", అంటూ దోష వున్న ప్లేట్ చేతికిచ్చింది. తీస్కొని హాల్లో కూర్చొని తింటున్నా. ఇంకో దోష నాకు వేసి, తను కూడా తింటూ కూర్చుంది. అక్కను చీరలో ఎప్పుడు చూడలేదు, కొత్తగా అనిపించింది, జాకెట్ లూస్ గా వుంది, అందుకేనేమో ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది. నాది తినడం అయిపోయి లేచి వెళ్లాను, వాషర్లో ప్లేట్ పెట్టేసి వచ్చేసరికి అక్క కుడా లేచింది.


కిచెన్ వైపు వెళ్తూ "ధడేల్...!" అని కింద పడింది, పాపం దెబ్బ తగిలినట్టుంది వెళ్లి చేయి పట్టుకొని లేపాను, లేచి కుంటుకుంటూ వెళ్లి సోఫా మీద కూర్చుంది. ఆ చీర సరిగ్గా కట్టుకోలేదేమో కాళ్ళ కిందికి వచ్చి పడింది, కింద పడినప్పుడు మొత్తం ఊడిపోయిన చీరను ఇంకో చేత్తో పట్టుకొని నానా అవస్థలు పడింది. అక్క "అబ్బా... అమ్మా...", అంటూ మొత్తుకుంటుంది. నేను అక్క పడేసిన ప్లేట్ తీస్కొని కిచెన్ లో పడేసి వచ్చాను.

నేను: "దెబ్బ గట్టిగా తగిలిందా అక్కా...?" అడిగాను జాలితో..

అక్క: "దెబ్బేమో కాని కాలు బెనికింది, అమ్మ రూమ్లో వెతికి 'మూవ్' వుంటే తీసుకురా..."

చెప్పిన వెంటనే అమ్మ రూమ్లోకి వెళ్లి వెతకడం స్టార్ట్ చేశా, బెడ్ కింద దొరికింది, తీస్కొచ్చి అక్కకు ఇచ్చాను, నేను చేసిన హడావిడి అక్కలో కనిపించలేదు. 'మూవ్' తీస్కొని ఏదో ఆలోచిస్తుంది. నా వైపు చూసి గ్లాస్ తో నీళ్ళు తీసుకురమ్మంది. నేను లోపలికి వెళ్లి నీళ్ళు తెచ్చాను. నేను రాగానే చీర సర్దుకుంది, నన్ను చూసి సిగ్గేసిందేమో అందుకే నీల్లడిగింది, కాని టవల్ కట్టుకున్నప్పుడు తోడలన్ని కనిపించాయి కదా అప్పుడు లేని సిగ్గు ఇప్పుడెందుకో అనుకుంటూ నీళ్ళు అక్కకు ఇచ్చాను, కొద్దిగ తాగి గ్లాస్ మల్లి నాకే ఇచ్చింది నేను పక్కన కుర్చీ మీద కూర్చొని...

నేను: "హాస్పిటల్ కి వెళ్దామా అక్కా...?", అంత సీన్ లేదని తెలుసు కాని ఏదో అడగాలని అడిగాను.

అక్క: "దీనికే హాస్పిటల్ ఎందుకు లేరా, తగ్గకపోతే వెళ్దాంలే".

అని చెప్పి సోఫా మీదే పడుకుంది, అక్క అలా హాయిగా పడుకోవటం చూసి నేను కుడా రిలాక్స్ అయ్యాను. కొద్దిసేపటి ముందు చీరను ఎంతందంగా కట్టుకొని కుర్చుందో, ఇప్పుడు అంత చిందర వందరగా అయిపొయింది కాని అక్క మాత్రం ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది, బొద్దు కింద కనిపిస్తున్న నల్లని లంగా తెల్లని నడుమును ఒడిసి పట్టుకుంది, కొంగు భుజం నుండి జారిపోయి జలపాతంలా నేలను తాకుతుంది, లూస్ జాకెట్ లోంచి పాల పొంగులు పడి పడనట్టు వుండే కొండ రాయి లా నన్ను కళ్ళు తిప్పుకోనివ్వట్లేదు. అలా చూడటం తప్పు, అందులోను సొంత అక్కనే చూడటం పాపం అని తెలియని వయసు, అందుకే దొంగచూపులు కాకుండా దర్జాగా చూస్తూ కూర్చున్నా..

కొద్దిసేపటికి గుర్తొచ్చింది అక్క పడుకుంటే మధ్యానం భోజనం ఎలా, ఒకవేళ లేచినా ఈ పరిస్థితి లో పనిచేలేదు కదా..? అనుకుంటూ ఓ నిర్ణయానికి వచ్చా, ఎలాగోలా నేనే తయారు చేద్దాం అని. కాని ఎలా..?, అన్నం అయితే బియ్యం లో కాసింత నీళ్ళు పెట్టేస్తే రెడీ అవుతుంది, కాని కర్రీస్ ఎలా...? ముందు అన్నం చేస్తూ ఆలోచిద్దాం అనుకోని బియ్యం కడిగి దానికి రెండింతలు నీలు కలిపి పొయ్యి మీద పెట్టా. ఎలాగోలా అన్నం రెడీ అయ్యింది. కర్రీస్ హోటల్ నుండి తెద్దాం అనుకోని, డ్రెస్ వెస్కొని బయటి నుండి లాక్ చేస్కొని హోటల్ కెల్లి వచ్చేటప్పుడు మెడికల్ షాప్ నుండి కాలు బెనికిందని చెప్పి టాబ్లెట్స్ తీస్కోచ్చాను, అక్క ఇంకా పాడుకొనే వుంది, అప్పటికే ఒంటిగంట అయింది.

నిన్న రాత్రి నా వల్ల నిద్ర లేదు కాబట్టి ఏమో, గాఢ నిద్రలో అంత సేపు పడుకుంది. సోఫా ముందు ఒక కుర్చీ పెట్టి దాని మీద అన్నం, కర్రీస్, చేయి కడుక్కోడానికి ఓ నీళ్ళ బౌల్ పెట్టేసి అక్కను పిలిచాను. లేవకపోయేసరికి, భుజం తట్టి పిలిచాను, అంత దగ్గరినుండి చూస్తూ భుజం తాకగానే సుల్లి నిక్కపోడుచుకుంది. అక్క కళ్ళు తెరవకుండానే...

అక్క: "టైం ఎంతయింది చినా...."

నేను: "ఒంటిగంటక్కా..."

అనగానే తొందరగా లేవబోయింది, నొప్పి గుర్తొచ్చి "అబ్బా..!" అంటూ నెమ్మదించి కుర్చీ మీద చూసింది, ఆశ్చర్య పొతూ...

అక్క: "ఎలా చేస్సావ్ చిన్నా ఇవన్నీ...?",

అంటూ పైట భుజం మీద వేస్కుంది, కాల్ని మెల్లగా కింద పెడుతూ...

నేను: "అన్నం ఒకటేక్కా చేసింది పప్పు రసం హోటల్ నుండి తెచ్చాను"

అక్క: "అదైనా ఎలా చేసావురా, అస్సలు నమ్మలేక పోతున్నా..."

అక్క మొహం మీద నుండి ఆశ్చర్యార్ధకం పోలేదు. "చేయి కడుక్కొని తినుక్కా..." అనడంతో కొద్దిగ రిలాక్స్ అయ్యి తినడం మొదలెట్టింది. "అంత కష్టపదేబడులు నన్ను లేపచ్చు కదరా..", అనింది.

నేను: "ఆ నొప్పితో చేయలేవులేక్కా..",

ఊడిన సారీ తో అవస్థలు పడుతూ ఇబ్బందిగా తింటుంది, తినడం అయిపోగానే నీళ్ళు టాబ్లెట్ ఇచ్చి "ఇవి వేస్కోక్కా", అన్నాను, నా ఆప్యాయత చూసి మురిసిపోతుంది. అక్క టాబ్లెట్స్ వేసుకునే లోపు కుర్చీ పక్కకు తీసేసాను. అక్క గ్లాస్ కిందపెట్టి పైకి లేస్తూ..

అక్క: "నా రూం లోకి తీస్కెళ్ళు..", అంటూ నా భుజం మీద చేయి వేసింది. చీర మొత్తం జారిపోతూ కాళ్ళ కిందికి వచ్చింది, ఇక దాన్ని సర్దుకోలేక చేతిలో వున్న చీరను కుడా వదిలేసి కింద పడేసింది. అందులోంచి బయటికి వచ్చి మెల్లగా నడుస్తుంది, అక్క జాకెట్ నా బుగ్గకు తగులుతుంటే కింద సుల్లి ఉరకలేస్తుంది. రూమ్లోకి వెళ్లి బెడ్ మీద కుర్చోబెట్టాక, "థాంక్స్ చిన్నా.." అంటూ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. నేను చిరునవ్వు నవ్వి బయటికి వస్తుండగా తారాస్థాయిలో నిలబడివున్న నా సుల్లి ని గమనించింది. ఆ విషయం నాకు మామూలయిపోయింది, బయటికి వచ్చి నేను కూడా భోంచేసేసి ఎంగిలి సామాన్లన్నీ లోపల పెట్టేసి అలిసిపోయినట్టు సోఫా మీద కూర్చున్నా.

"చిన్నా....!" అన్న అరుపుకి లేచి అక్క రూమ్లోకి వెళ్లాను. లపలికి రాగానే "అన్నం తిన్నావా..?" అని అడిగింది. బ్లాంకెట్ ని పాల పొంగుల వరుకు కప్పేసి సంకలతో పట్టుకొని చేతులు బయటికి పట్టి ఉన్నింది, చీర, జాకెట్, లంగా, తీసేసి బెడ్ మీద పెట్టి ఉన్నింది. అంటే లోపల బట్టలు లేవని రాసినంత సేపు పట్టలేదు అర్థమవడానికి, "తిన్నానక్కా.." అన్నాను.
అక్క: "అందులో నా నైటి వుంటుంది చూడు, కాస్త ఇవ్వు...", అల్మారా తెరిచి అందులోంచి ఒక నైటి తీసి..

నేను: "ఇదేనా అక్కా...?", అని అడిగాను.

అక్క: "ఏదో వకటిలే ఇవ్వు", అనింది. తీస్కెళ్ళి ఇచ్చాను. బ్లాంకెట్ లోపల అక్కను ఉహించుకొని లేచిన సుల్లిని చూసిన అక్క, ఈ సారి నోరు విప్పింది..

అక్క: "అలా నిలబడినప్పుడే బాత్రూంకి వెళ్లి కదిలించుపో, కారిపోతుంది".

నేను: "సరేక్కా....", అంటూ బయటికి వెళ్తుంటే.

అక్క: "మూవ్ సోఫా మీదే మర్చిపోయా ఇచ్చి వెళ్ళవా...?", వెళ్లి సోఫా మీద వున్న మూవ్ తీస్కొని అక్కకు ఇచ్చేసి నా రూంకి వెళ్లాను.

డ్రెస్ తీసి టవల్ చేతిలో పట్టుకొని బాత్రూమ్లోకి వెళ్లాను, గట్టిగా నిక్కపొడుచుకొని వున్న సుల్లి పట్టుకొని కదిలించడం మొదలెట్టాను, మత్తుగా హాయిగా అనిపిస్తుంది, ఇంకా జోరుగా కదిలించా ఇంకా ఎక్కువ సుఖం అనిపిస్తుంది, ఉలిక్కిపడుతూ కక్కింది, అది నేరుగా గోడ మీద పడింది, రెండో సారి కక్కేటప్పుడు కిందికి వంచి పట్టుకున్నా, అలా 5 6 సార్లు కక్కి మెత్తబడింది. సుల్లి కడుక్కొని టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చాను. ఆ కొద్దిసేపటికే బాగా అలిసిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. వెళ్లి బెడ్ మీద పడుకోగానే నిద్ర పట్టేసింది, ఏ 7 8 కో మెలుకువ వచ్చింది, లేచి షాట్ తొడుక్కొని బయటికి వెళ్లాను, కిచెన్ లో అక్కను చూసి...

నేను: "ఇప్పుడు బాగుందా అక్కా...?"

అక్క: "పర్లేదు చిన్నా, నడవగలుగుతున్నా, నేను చీర కట్టుకుంది, కింద పడింది ఎవరితో చెప్పద్దు సరేనా..?"

నేను: "సర్లేక్కా....."

అక్క: "నేను తినేసి వెళ్లి పడుకుంటాను, నాన్న వచ్చాక నన్నడికితే పడుకున్నానని చెప్పు..."

నేను: "సర్లే..."

అన్నం వండటం అయిపోయాక, అక్క త్వర త్వరగా తినేసి వెళ్ళిపోయింది, నాన్న 9:30 కి వచ్చాడు, ఫ్రెష్-అప్ అయి తినేటప్పుడు అక్కేది అని అడిగాడు, పడుకుందని చెప్పాను, పాపం అమ్మ లేదు కాబట్టి పనులన్నీ చేసి అలిసిపోయి ఉంటుంది. ఇంట్లోనే వుండి ఎం చేస్తున్నావ్ రా అక్కకు సాయపడకుండా, తినేసి అక్కకు కాలు పట్టి పడుకోమని చెప్పాడు, నాన్న తినేసి తన రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడు, నేను కుడా తినేసి అక్క దగ్గరికి వెళ్లాను, వెళ్ళగానే...

అక్క: "నాన్న పడుకున్నాడ?

నేను: "తన రూమ్లోకి పోయాడక్కా..."

అక్క: "ఎం అనలేదుకదా...?"

నేను: "నువ్వు పనులన్నీ చేసి అలిసిపోయావేమో అనుకున్నాడు, నీకు పనిలో సాయపడాలంట, ఇప్పుడు కాళ్ళు పట్టి పడుకోమన్నాడు..."

అక్క: "అవసరం లేదు లే చిన్నా, ఆ లాప్టాప్ తెచ్చి ఛార్జింగ్ పెట్టు..."

లాప్టాప్ బాగ్ తెచ్చి అందులోని లాప్టాప్ తీసి అక్క ముందు పెట్టాను ఛార్జింగ్ తగిలించి పక్కనే కూర్చున్నా. అక్క ఆన్ చేసి ఏదేదో చేస్తుంది కాని నాకు అర్థం కావటం లేదు, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసాక అర్థం అవుతుంది. తన ఫ్రెండ్స్ తో చాట్ చేస్తూ కూర్చుంది. నాకు మాత్రం బోర్ కొడుతుంది, లేచి "నేను పడుకుంటానక్కా ...." అని చెప్పి బయటికి వెళ్తుంటే...

"సరే గుడ్ నైట్ చిన్నా...", అని చెప్పింది. వెళ్లి బట్టలన్నీ తీసేసి పడుకున్నా, సాయంత్రం పడుకున్నాను కాబట్టి, తెల్లవారుఝామునె మెలుకువ వచ్చింది. లేచి బ్రష్ చేస్కొని, కారణం లేకుండానే అక్క రూమ్లోకి వెళ్లాను. ఆహా ఏమి దృశ్యం
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 10:59 PM
Post: #7
రాత్రి నేనిచ్చిన నైటి నడుము వరుకు లేచి ఉన్నింది, లోపల పాంటి ఉన్నింది, లేకుంటే నా ఆశయం నెరవేరేది, నోరేల్లబెట్టుకొని చూస్తూ గట్టిబడ్డ సుల్లిని షాట్లో సరిచేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్లాను. రాత్రి కాళ్ళకు మూవ్ తగిలించుకొని అట్టే పడుకుంది, నా చూపులన్నీ ఆ రెండు కాళ్ళ మధ్య ఏమిదాగుందో ననే, దగ్గరికి వెల్లెకొద్దీ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది, కాళ్ళ పక్కన కూర్చొని సుల్లికేసి చేత్తో రుద్దుకుంటుంటే స్వర్గమే అనిపించింది. ఈ కాల్లే నేను నిన్న పట్టాలనుకుంది అనుకుంటుంటే, ఇప్పుడు పట్టచ్చుగా అన్న ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే సులలి మీద నుండి చేయి తీసి, రెండు చేతులతో అక్క కాళ్ళు పట్టడం స్టార్ట్ చేశా. వెంటనే లేచి నైటి సరిచేసుకుంటుందేమో అనుకున్నా కాని ములుగుతుంది, అక్క పాల పొంగులు ఇంకా పెద్దవిగా కనిపిస్తున్నాయి. నొప్పులు ఎక్కువగా వున్నాయేమో, కాళ్ళు పడుతుంటే హాయిగా వున్నట్టు ములుగుతుంది.


కింది నుండి వొత్తుకుంటూ మోకాళ్ళ మీదుగా తొడల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగ కదులుతుంది. ములిగేది కుడా అప్పుడే.., నొప్పి అక్కడే ఉందేమో అని ఇంకా పై వరుకు వోత్తుతూ పాంటి కి అంగుళం దూరంలో ఆగిపోయా. అప్పుడు లేచింది అక్క, లేవగానే తన నైటి సరిచేసుకొని కూర్చుంది...

అక్క: "వద్దన్నాను కదా చిన్నా...?"

నను: "నాన్న అడుగుతాడు కదా, వోత్తావా లేదా అని"

అక్క: "వొత్తానని చెప్పచ్చులే, వెళ్లి ఫ్రెష్ అప్ కాపో",

నేను: "ఒక కాలే పట్టాను అక్కా.. ఇంకో కాలు వుంది, నొప్పులున్నాయి కదా ఎందుకు వద్దన్తున్నావ్?"

అక్క: "పిల్లల్లతో కాళ్ళు పట్టించుకుంటే నరకానికి వెళ్తారట", తమాషాగా చెప్పినట్టు అక్క మొహం చెబుతుంది.

నేను: "నేను పిల్లోడిని కాదక్కా, పెద్ద వాడినైనాను.."

అక్క: "ఎవరు చెప్పార్రా నువ్వు పెద్దోడివైనావని?"

నేను: "అమ్మ చెప్పింది...",

అక్క: "ఎందుకు చెప్పింది?"

నేను: "నీ లాగే నాకూ అక్కడ వాసి ఉన్నింది, అది చూపితే చెప్పింది", అంటూ అక్క పాల పొంగులను చూపించాను, అప్పుడు అక్క మొహం లో ఏదో మార్పు వచ్చింది, అచ్చం నా లేచిన సుల్లి ని చుసినప్పుటిలా..

అక్క: "అంతగా వాసిందా, నేను చూడలేదే?"

నేను: "అంత పెద్దగా కాదక్కా, కొద్దిగే"

(కన్నె పుకులు, ఇంకా చాలా చాలా షేర్ చేసుకోవాలంటే నా ప్రొఫైల్ లోని యాహూ మెసెంజర్ లో నన్ను గెలకండి...., )

అక్క: "నువ్వు పెద్దోడివేలే, అందుకే కాళ్ళు అంత బాగా పట్టావ్"

నేను: "మరి ఆ కాలు కుడా పట్టనా అక్కా..."

అక్కా: "నువ్వు వదిలేటట్టు లేవు, కానీ..." అంటూ మల్లి పడుకుంది. నేను బెడ్ కి ఇంకో వైపు కూర్చొని వొత్టడం మొదలెట్టా, కాని ఈ సారి నైటి పై నుండే వొత్తుతు తొడల వరుకు వెళ్ళా, మల్లి శరీరం లో కదలికలు కాళ్ళు కుడా దూరం చేసింది, అప్పటివరుకు కళ్ళు ముస్కోని పడుకున్న అక్క తెరిచి నా వైపు చూసింది,

అక్క: "రాత్రి కార్చుకున్నావ చిన్నా...?"

నేను: "లేదక్కా.., నువ్వు చెప్పినట్టే నిన్న కదిలించి కార్చాను."


అక్క: "మరి ఇంకా నిలబడే వుంది కదా?

అక్కడి నుండి లేచి ఇక్కడ కుర్చునేటప్పుడు చూసింది.

నేను: "నిన్న కార్చినాక చిన్నడైపోయిందక్కా, ఇప్పుడే మల్లి నిలబడింది.."

మాట్లాడుతూ మల్లి తొడల వరుకు వచ్చాను, అక్క గట్టిగ గాలి పీలుస్తూ ములుగుతుంది అలా చేసినప్పుడు అక్క పాల పొంగులు హిమాలయాల్లా ఇంకా ఎత్తుకు పోతున్నాయి.

నేను: "ఇక్కడ నొప్పిగా ఉందా అక్కా..?"

అక్క చిన్నగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ "నొప్పెం లేదు చిన్నా, ఇక చాలు లే నాన్నకు టిఫిన్ రెడీ చేయాలి". అంటూ మెల్లగా లేచి కూర్చుంది. ఒక్కసారిగా వెనిక్కి తిరిగి నా బుగ్గలకు పెదాలకు మధ్యలో ముద్దు పెట్టింది..

అక్క: "థాంక్స్ చిన్నా...."

అని చెప్పి లేచి నిలబడింది, ఆ ముద్దుతో నాకు ఒక్కసారిగా కరెంటు కొట్టినట్టనిపించింది, కాని ఒక్క ముద్దుతో నా మనసు తృప్తి చెందలేదు, ఇంకేం ఆలోచించకుండా లేచి బెడ్ మీదే నిలబడి వెనుకనుండి అక్క బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టాను, కాని కసి తగ్గలేదు, ఇంకోసారి పెట్టాను, మల్లి పెట్టాను, పెట్టేకొడ్డి ఇంకా కసి పెరుగుతూనే వుంది, అక్క నా నుండి తప్పించుకొని.

అక్క: "ఇక చాలు రా వెధవా..."

అంటూ తిడుతూ బయటికి వెళ్ళిపోయింది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:00 PM
Post: #8
బెడ్ దిగి సుల్లి సరి చేసుకొని నా రూం కి వెళ్లాను, రేపు స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన బుక్స్, బగ్స్ వెతుక్కుంటున్నా, నాన్న టిఫిన్ తినడం ఆఫీసు కి వెళ్ళడం అంతా వినిపిస్తూనే వుంది, కొద్దిసేపటికి అక్క నా రూం కి వచ్చి...

అక్క: "రేయ్ చిన్నా..., త్వరగా రెడీ కా బయటికి వెళ్దాం."

నేను: "సరేక్కా..."

అక్క బయటికి అనిందంటే షాపింగ్ కి అని అర్థం, నాకు కూడా బుక్స్ కావాలి కదా అనుకుంటూ స్నానానికి వెళ్లాను. ఇందాక పైకి పైకి ఎగిరిన సుల్లి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా పడుకొని వుంది. కాని సైజు మాత్రం పెద్దగానే వుంది. దాన్ని పట్టించుకోవటం మానేసి స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చాను. ఓ మంచి షర్టు ప్యాంటు వెస్కొని అక్క రూం కి వెళ్లాను. పంజాబీ డ్రెస్ వెస్కొని రెడీ గా ఉన్నింది. నేను వెళ్ళగానే వెళ్దామా అని అడిగింది, నేను సరేనని తలుపా, ఆ డ్రెస్ లో చాల అందంగా కనిపిస్తుంది. చున్ని తో పాల పొంగుల ఎత్తు కప్పేసింది.

ఇంటికి లాక్ వేసేసి బయలుదేరాం, అక్క చాల చోట్ల షాపింగ్ చేస్తుంది, ఎప్పటిలా ప్రతి మగాడు అక్కను గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు, పిల్లప్పుడు అర్థం కాలేదు కాని ఇప్పుడు నేను కుడా చూస్తున్నాను కాబట్టి అర్థం అయింది. నేను ఒక బూక్స్తాల్ లో బుక్స్ తీస్కున్నా, ఒక బట్టల అంగడి దగ్గర ఆగి, నాకు కొంత డబ్బు ఇచ్చి.,

అక్క: "లోపలి వెళ్లి నీకు సరిపోయే డ్రాయేర్ లు తెచ్చుకోపో."

అనింది కాని నాకు సిగ్గుగా అనిపించింది, ఇంతకుముందు అవి ధరించిన పాపాన పోలేదు. లోపలికి వెళ్లి డ్రాయేర్ కావాలని అడిగాని, అయన 'ఏ సైజు' అని అడిగాడు, నాకేం తెలుసనీ చెప్పాలి?, నాకే అన్నాను. అప్పుడు ఆయన కొని డ్రాయేర్ తీసి, చూపించాడు. అందులో చాల కలర్స్ వున్నాయి. వీటికి కుడా కలర్స్ ఏంటి ఏదో ఒకటి ఇవ్వకుండా అనుకుంటూ సిగ్గుతో మాడి మసైపోయా. అందులోంచి ఏవో రెండు తీసి ఇవి ఇవ్వండి అని చెప్పి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్లి డబ్బులు ఇచ్చేసి బయటికి వచ్చాను.
అక్క; "తీస్కున్నావా?"
నోరు మెదపకుండా తీస్కున్నట్టు తలూపి అక్కతో కలిసి ఇంటికి వెళ్లాను. ఇంటికి వెళ్ళగానే అక్క తన రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయింది, నేను డ్రాయేర్, బుక్స్ తీస్కొని నా రూమ్కి వెళ్లాను. ఏదో ఆత్రుత ఆ డ్రాయెర్లు వేస్కోవాలని, వెంటనే డ్రెస్ తీసి నగ్నంగా నిలబడి కవర్ లోంచి డ్రాయెర్ తీసి తొడుక్కున్నా, కొత్తగా అనిపించింది, అప్పటికే చిన్నగా వున్నా సుల్లి దీని మీద నుండి ఇంకా చిన్నగా కనిపిస్తుంది.

దాని మీద షాట్ వెస్కొని హాల్ లోకి వెళ్లాను, అక్క లంచ్ రెడీ చేస్తుంది. నేను వెళ్లి సోఫా మీద కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నా, నడిచే తప్పుడు కూర్చునే తప్పుడు అంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది లోపల. లంచ్ రెడీ చేసి తినడానికి కూర్చున్నాం, అప్పుడు అడిగింది అక్కా...

అక్క: "డ్రాయెర్లు తొడుక్కొని చూసావా?, సైజు సరిపోయిందా?"

నేను: "ఆ... సరిపోయిందక్కా"

అక్క: "ఎందుకు కొనుక్కోమన్నానో తెలుసా?"

నేను: "ఎందుకక్కా...?"

అక్క: "దాన్ని అలా నిలబెట్టుకొని బయట తిరిగితే అసహ్యంగా వుంటుంది, డ్రాయెర్లు తొడుక్కుంటే బయటికి కనిపించదు, అయినా నీ వయసు వచ్చాక అలవాటు వేస్కోవాలి"

ఆ మాటలు విని నాకు అంతా అర్థమయింది అనుకున్నా, భోజనాలు అయిపోయాక అక్క తన రూమ్కి వెళ్ళింది, నేను సినిమా చూస్తూ కూర్చున్నా. కొద్ది సేపటికి అక్క బయటికి వచ్చింది, ఇందాక లోపలికి వెళ్ళిన అక్క కాదు అచ్చం హీరొయిన్ లా వుంది, ప్రొద్దున షాపింగ్ చేసిన డ్రెస్ అనుకుంటా, చిన్న గౌన్ భుజాల మీద బ్రా ను దాచెంత చిన్న హాండ్స్, తొడలను సగం మాత్రమె కవర్ చేస్తుంది, హీరొయిన్ లాంటి డ్రెస్ వేస్కుందుకు కాదు, అందం కుడా హెరాయిన్లకు ఏమాత్రము తీసిపోదు, అందాలన్నీ కళ్ళతో స్కాన్ చేసేటప్పుడు అక్క చేతిలో వున్న కెమెరా కనిపించింది.

రాగానే నా చేతికి కెమెరా ఇచ్చి వెళ్లి కుర్చీ మీద కూకొని, కాలు మీద కాలేస్కోని నవ్వుతు కెమేరాకు పోసిచ్చింది, ఎందుకో అక్కకు ఈ మధ్య ఫోటోల మీద బాగా మోజు పెరిగింది అనుకుంటూ ఫోటో తీశాను, cకామేరలోంచి అక్క తొడలు ఇంకా గుచ్చి గుచ్చి చూసే అవకాశం వచ్చింది. తర్వాత సోఫా మీద బోల్తా పడుకొని ఒక కాలు పైకి ఎత్తి ఒక పోస్ ఇచ్చింది, అక్కను అలా చూస్తుంటే సుల్లి కదిలించాకుండానే కారిపోయేటట్టుంది. డ్రాయెర్ లో ఇరుక్కొని అలా అనిపిస్తుందేమో....

అలా రక రకాల స్టిల్స్ ఇస్తుంటే నాకు పిచ్చెక్కి పోయింది, ఈ ఫోటోస్ గురించి అమ్మ నాన్నలతో చెప్పోద్దంది, మరి వీటిని ఎం చేసుకుంటాది. ఆమె ఒక్కటే చూసుకుంటూ ఉంటుందేమో. నేను ఇవన్ని ఆలోచించుకునేలోపు అక్క ఇంకో డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చింది. అది నైటి లానే వుంది, కాని సగం తొడల వరుకు మాత్రమె వుంది. ఎంత చిన్నగా వుందంటే సిగ్గుతో దాన్ని కిందికి లాక్కుంటూ వస్తుంది. అక్కను చూసి నా సుల్లి నన్ను మరీ ఇబ్బంది పెడుతుంది, అక్క పోస్ ఇచ్చి రెడీ గా వుంది, కాని నా సుల్లి ద్రయెర్ లో లేవడం వల్ల నొప్పిగా వుంది. ఇక తాళలేక వెనిక్కి తిరిగి ఒక చేయి షాట్ లోపల వేసి సుల్లి ని సరిచేసుకున్నా. అది చుసిన అక్క.

అక్క: "ఏంట్రా ఏమైంది...?"

నేను: "ద్రయెర్ గుచ్చుకున్తుందక్కా..."

అక్క: "డ్రాయెర్ ఇప్పుడెందుకు వేస్కున్నావ్ రా, రేపటినుండి స్కూల్కి వెస్కొని పోదువు కదా ఎం అంత తొందరా?"

నేనేం మాట్లాడకుండా నిలబడ్డా,

అక్క: "సర్లే ఫోటో ఎత్తు"

నైటి లూస్ గా ఉండటంతో సంకల దగ్గర నుండి అక్క పాల పొంగులు కొద్దిగా కనిపిస్తున్నాయి. అదే పైనుంచి అయితే వంగితె జారిపోఎలా వున్నాయి. కొన్ని పోసుల్లో అక్క తొడల మధ్య దూరం పెరికి అక్క డ్రాయెర్ కుడా కనిపించింది, మాములుగా అయితే కనిపించదు, నేను కెమెరాలో జూమ్ చేసి చుస్తే కనిపించింది. అప్పుడు మల్లి నా సుల్లి డ్రాయెర్ లో ఇరుక్కొని నొప్పి పుట్టించింది. కచ్చితంగా అప్పుడే అక్క కుడా అలిసి పోయింది,

అక్క: "ఇక చ్చాల్లె చిన్నా..."

అని లేచి కిచెన్ రూమ్లోకి వెళ్ళింది. నేను టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నా. రాత్రి 8:30 కి డిన్నర్ రెడీ అయ్యాక తినేసి మల్లి టీవీ చూస్తున్నాం. అప్పుడు అక్క కూడా తోడుగా వుంది.

అక్క: "రేపు అమ్మ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి ఫోటోస్ తీస్కోడానికి మల్లి అవకాశం రాదు, ఈ వారం రోజుల్లో ఎం జరిగిందో ఎవ్వరితో చెప్పద్దు, సరేనా?"

నేను తలూపాను కాని అక్క ఏకంగా భుజం మీద చేయి వేసి ముద్దు పెట్టింది.

అక్క: "నాన్న అమ్మను పిలుచుకు రావడానికి ఊరేల్లారు, ఈ రోజు కుడా అమ్మ నాన్నల రూమ్లోనే పడుకోవాలి"

నేను అక్క వొళ్ళో వాలిపోయాను, మాములుగానే ఎప్పుడైనా అలా వాలిపోతుంటాను. నా తల సగం అక్క తొడలను తాకుతుంది. అక్కడి నుండి అక్కను చుస్తే అక్క పాల పొంగులు ఎంత పెద్దవో అర్థం అవుతుంది. రెండు పెద్ద కొండల మధ్యలో ఉదయించే సూర్యుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో, అంత కన్నా అందంగా ఆ పాలపొంగుల మధ్య నుండి అక్క మొహం అలా మెరిసిపోతుంది.

నేను: "ఆ ఫోటోస్ ఎం చేస్తావ్ అక్కా...?"

అక్క సమాధానం చెప్పడానికి ఇబ్బంది పది, కాసేపటికి..

అక్క: "నాకు పెళ్ళయ్యాక, నీ బావగారికి చూపించడానికి"

ఆ సమాధానం అర్థమైనట్టు ఉరుకుండి పోయా. అలా ఇంకేవో మాట్లాడుకుంటుండగా..

అక్క: "ఇక లేచి పడుకోపో, నాకు కిచెన్ లో పని వుంది..."

అంటూ లేచి కిచెన్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయింది..
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:00 PM
Post: #9
నేను సుల్లి సరి చేసుకొని, నిద్రపోడానికి అమ్మ వాళ్ళ బెడ్రూంలోకి వెళ్లాను. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ పడుకున్నప్పుడు అక్క మీద కార్చేసాను, ప్రొద్దున నగ్నంగా లేవడం సిగ్గు పడటం అన్ని గుర్తొచ్చాయి. అందుకే లోపల డ్రాయెర్ వుంది కదా అనుకోని కేవలం షాట్ తీసేసి పడుకున్నా. బాగా నిద్రలో వుండగా అక్క పిలుపుతో మెలుకువ వచ్చింది, బాగా చీకటిలో కుడా తెల్లని అక్క మొహం మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

నేను: "మ్......."

అక్క: "రేయ్.. చిన్నా డ్రాయెర్ తో పడుకున్నవెం?, ఈ బెడ్ మీద ఏమైనా చేస్తే రేపు అమ్మ నాన్నలు వచ్చేస్తారు, నాకు ఉతకడానికి కూడా టైం వుండదు. తీసి పడుకో..."


నేను: "నీ మీద కార్చేస్తానేమో అక్కా.."

అక్క: "నా మీద కార్చితే ఎం కాదు లే చిన్నా, నా బట్టలు పాడు చేస్తావేమోనని, నేను కుడా బట్టలు వేస్కోలేదు, ఇది నా బ్లాంకెట్ అందుకే నువ్వు తీసి పడుకో....."

అక్క అన్న మాటలకు నా నిద్ర మత్తు అంతా పోయింది, బ్లాంకెట్ లోపలి నుండే డ్రాయెర్ తీసి షాట్ మీద వేసేశాను. నాతొ పాటు నా సుల్లి కూడా నిద్ర లేచింది. అక్క బ్లాంకెట్ లోపల నగ్నంగా వుందని తెలిసినప్పటినుండి నాకు ఏదోలా వుంది, ఇంతలోనే....

అక్క: "అయినా పడుకునే ముందు బాత్రూమ్లో కదిలించి కార్చావు కదా..?"

నేను: "లేదక్కా ఎంత కదిలించినా కారలేదు.."

కదిలించి కదిలించి చయి నొప్పి పుడుతుంది కాని ఎప్పుడో ఒకసారి కారుతుంది. అందుకే అబద్దం చెప్పాను. ఇప్పుడు వెళ్లి కదిలించమంటుందేమోనని.

అక్క: "మరి మొన్న నా మీద కాల్లేసి బాగానే కార్చవు కదా...?"

అక్క గొంతులో ఏదో చిలిపితనం, అది అక్క గొంతేనా అన్నట్టు వుంది.

నేను: "ఎమోక్కా నాకు గుర్తు లేదు"

అక్క: "రాత్రి కాళ్ళు వేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కార్చే బదులు ఇప్పుడే వేసి, కారే టైములో బాత్రూం కి వెళ్లి కార్చెసెయ్."
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-05-2018, 11:01 PM
Post: #10
ఏదో మంచి ఐడియా చెప్పినట్టు చెప్పింది, కాని ఎంత కదిలించినా కారానిది, కాలేయగానే ఎలా కారుతుందో అనుకుంటూ...

నేను: "పాస్ పోసి వస్తాక్కా.."

అంటూ పాడుకొనే పక్కన వున్న షాట్ తీస్కోబోయా,

అక్క: "ఇప్పుడు ఈ చీకట్లో నిన్నెవరు చూడరు కాని, అట్టే వెళ్లి రాపో"

తప్పదన్నట్టు బ్లాంకెట్ లోంచి బయటికి వచ్చి బత్ర్రోం వైపు నడిచా పూర్తిగా చీకటి లేకపోవడంతో నా నగ్న శరీరం నాకు కనిపిస్తుంది, నా సుల్లి నాకు దారి చూపిస్తున్నట్టు వుంది. లోపలికి వెళ్లి లైట్ వెస్కొని పాస్ కోసం నిలబడ్డా, కాని వెంటనే పాస్ రాలేదు, నిటారుగా నిలబడ్డ సుల్లి మెత్తబడ్డాక మెల్లగా వచ్చింది. పోయడం అయిపోయాక కొన్ని నీళ్ళు సుల్లి మీద ఇంకొన్ని కాళ్ళ మీద పోస్కోని. లైట్ ఆఫ్ చేసి బయటికి వచ్చాను అక్క నా వైపే చూస్తుంది, సిగ్గుతో ఒక చేయి సుల్లిని కప్పేసింది.

అక్క: "కాళ్ళు, ఆ ఎలుకను బాగా తుడుచుకొని బెడ్ ఎక్కు.."

నేను: "మ్...."

నా డ్రాయెర్ తీస్కొని సుల్లి తుడిచి బెడ్ మీద కూర్చొని కాళ్ళు కుడా దాంతోనే తుడిచాను. పడుకొని బ్లాంకెట్ కప్పుకున్నా. అక్క వైపు చూసా తన బ్లాంకెట్ ని పాల పొంగులా వరుకు కప్పేసి సంకల నుండి చేతులు బయటికి తీసి వుంది, లోపల ఏం వేస్కోలేదు కాబట్టి పాల పొంగుల నిజమైన సైజులు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

అక్క: "ముందు నా బ్లాంకెట్ లోకి రా"
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Telugu seelavathy Puku Kathalu ISS.club 0 9,205 27-11-2018 02:27 PM
Last Post: ISS.club
unna pukunu ninnḍuga kappina puku - Telugu illegal kama kathallu ISS.club 0 8,832 26-11-2018 03:51 PM
Last Post: ISS.club
Amma kodukku puku dengudu kathallu ISS.club 0 313,361 04-05-2018 11:44 PM
Last Post: ISS.club
telugu incest puku dengudu kathalu ISS.club 2 419,572 04-05-2018 10:37 PM
Last Post: ISS.club
Telugu srungara dengudu kama katha ISS.club 11 485,825 04-05-2018 11:58 AM
Last Post: ISS.club
Virgin puku dengudu telugu sex kathalu ISS.club 4 488,996 04-05-2018 11:44 AM
Last Post: ISS.club
2018 Telugu puku kathalu in telugu font ISS.club 3 239,031 24-04-2018 10:25 PM
Last Post: ISS.club
Oka Aunty Tho Naa Dengudu Anubhavam -- Aunty sex stories in telugu font ISS.club 4 930,009 22-04-2018 10:12 PM
Last Post: ISS.club
Telugu dengudu sex kathalu ISS.club 0 810,456 20-04-2018 10:48 PM
Last Post: ISS.club
Akka puku naakudu kathalu ISS.club 0 168,273 19-04-2018 11:11 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 12 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | vvolochekcrb.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


sexx marathifucking tamil auntiesmaa aur bete ki sexy kahaniஎப்படியாவது ஓக்கணும்hindi sex story hindimarathi sexy stories in marathi languagelanja dengudu kathalufamily chudai ki kahaniindian servant sex storiesdasi sax storynew kama kathalu in telugumalayalam sex eroticasuhagraat chutચોદવાના દાવtamil kama akka kathaiaunty langabangla chuda chudi sexmeri chudai ho gayibest friend sex storiesxxx stories kannadasasur ka mota lunddidi ke sath sextamil real kama kathaichoot baalgay sex stories in kannadasasur bahu ki chudai in hindi fonttelugu hot hot sex videosmose ke chudaibengali hot sex storywww telugu sex stories netkannada srxsex new tamilmalayalam sexx videostelugu buthusome sexy story in hindichota lundkama ulagam tamilsex kannada kathegaluchudai ki urdu kahaniansexy kannada storiesfucking aunty sex storiesmeena nipplemausi ki chudai hindi mepure pariwar ki chudaitamil font storiestamil sex stories freeindian wife sex with bossrape xxx hindiകാലു നക്കി കഥകൾapni behan ki phudi marididi ki choot maariamma kamamtamil wife swap storieshindesexlatest puku kathalukannada sex story freeforced xxx storiestamil sexe kathigalmaa ko nahate hue chodamarathi sexy bpreal life gangbang storiesbahu ki chudai kicollege sex story hindiboor chudai hindi storychoda chudi bengali storycuckold sex storiesmaal ko chodathangachi sexkhatirdari in englishnangi storytamil kamaveridhire dhire pura land nigal gayichut ka balatkarbhabhi ko neend mein chodahindi sexy kahaniya newಮೊಲೆ ತುಣ್ಣೆ ಕಥೆಗಳುlatest malayalam sex storiesmalayalam hot sexhindi village sex storysuhagrat ki chudai photoxxx tamil xxx comkannada college sex videosindian hot telugu sexindian desi sex hindimalayalam love story pdfdesi maid storiesxnxx sex indiadesi wife fuck storieskannada fast nightsexy story hindi realsex aunty telugutamil pussy sexindian seduction storiesfree malayalam sex moviesfull sexy stories in hindibhai se chudai ki story